bgbg
swoosh

Anheuser-Busch InBev realiseert wereldwijde driejarige milieudoelstellingen

Brussel - 05.03.2013

#Brouwer in een Betere Wereld behaalde een toonaangevend wereldwijd waterverbruik van 3,5 hl water per geproduceerde hl, een daling met 18,6% sinds 2009 Energieverbruik per hectoliter wereldwijd met 12% gedaald en koolstofemissies met 15,7% afgenomen Recyclagepercentage van vaste afval- en bijproducten toegenomen tot 99,2%


Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf haar driejarige wereldwijde milieudoelstellingen gehaald heeft inzake water, energie, koolstofemissies en recyclage die het drie jaar geleden voor haar bier- en frisdrankactiviteiten vastgelegd heeft. De doelstellingen maken deel uit van AB InBevs engagement om haar impact op het milieu te verkleinen en het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te zijn.
 
De realisatie van de doelstellingen is te danken aan een veelzijdige aanpak die bestond uit een combinatie van operationele wijzigingen, technologische oplossingen, partnerschappen en een op duurzaamheid gerichte mentaliteit, ondersteund door het goede teamwerk van 118 000 medewerkers wereldwijd. De doelstellingen gelden voor 130 brouwerijen en frisdrankfaciliteiten verspreid over meer dan 20 landen.
AB InBev heeft het volgende gerealiseerd ten opzichte van 2009:
 • Driejarige doelstelling van een toonaangevend waterverbruik van 3,5 hectoliter water per geproduceerde hectoliter gerealiseerd in een tijdspanne van drie jaar. Dit vertegenwoordigt een daling van het waterverbruik binnen de wereldwijde activiteiten van #ABInBev met 18,6% ten opzichte van 2009. Dit komt overeen met de vereiste hoeveelheid water om ongeveer 25 miljard blikjes van producten van AB InBev te produceren, wat neerkomt op 20% van de jaarlijkse productie.1
 • Energieverbruik per hectoliter in onze brouwerijen en frisdrankfaciliteiten wereldwijd met 12% gedaald. Dit resultaat overtreft de doelstelling van AB InBev inzake #duurzaamheid om een daling met 10% te realiseren.
 • Koolstofemissies met 15,7% gedaald, waarmee de oorspronkelijke driejaarlijkse doelstelling om de emissies met 10% te doen dalen ruimschoots bereikt is.
   
1 Het equivalent in bierblikjes werd berekend door de waterbesparingen gedurende drie jaar op te tellen. De som daarvan was 312.330.230 hectoliter, wat overeenstemt met 87,9 miljard blikjes van 355 ml. Dat getal werd dan gedeeld door het huidige verbruik door het bedrijf, met name 3,5 hectoliter water per geproduceerde hectoliter; het resultaat hiervan was een bespaard equivalent van 25 miljard blikjes.
 
 • Recyclagepercentage van vaste afval- en bijproducten toegenomen tot 99,2%, wat betekent dat we de oorspronkelijke driejaarlijkse doelstelling om een recyclagepercentage van 99% te realiseren, behaald hebben.
   
Naast de positieve impact op het milieu hebben onze inspanningen om de doelstellingen te realiseren ook geholpen om nieuwe inkomstenstromen te identificeren, besparingen te realiseren en meer medewerkers en partners te betrekken bij de duurzaamheidsinitiatieven van AB InBev. Recyclage-initiatieven hebben wereldwijd ongeveer 420 miljoen USD aan opbrengsten gegenereerd via de identificatie van nuttige toepassingen voor recycleerbare materialen die afkomstig zijn van de processen van AB InBev. Onze inspanningen om water en energie efficiënter te gebruiken hebben bovendien voor een geschatte wereldwijde kostenbesparing van 92 miljoen USD gezorgd.
 

"Door ons in te zetten om onze activiteiten zowel efficiënter als duurzamer te maken, hebben we waarde gecreëerd voor onze activiteiten en voor de gemeenschappen waarin we wonen en werken, en op hetzelfde moment nieuwe manieren onthuld om onze droom van een Betere Wereld waar te maken", aldus Carlos Brito, CEO van Anheuser-Busch InBev. "Hoewel elk van onze brouwerijen en frisdrankfaciliteiten met unieke omstandigheden te maken had, heeft de combinatie van organisatorische focus, technologische oplossingen en bovenal onze meer dan 118.000 toegewijde collega’s over de hele wereld deze gezamenlijke realisatie mogelijk gemaakt."
We waren in staat om vooruitgang te boeken in het behalen van onze doelstellingen dankzij een waaier aan strategieën:
 
 • Nieuwe benaderingen op het vlak van beheer en technologie toepassen om duurzaamheidsoplossingen op grotere schaal uit te voeren: AB InBev heeft efficiënt gebruik gemaakt van haar beheersysteem en nieuwe technologische oplossingen, die hebben bijgedragen tot fantastische resultaten. Tegen eind 2012 was 95% van de brouwerij- en frisdrankfaciliteiten van AB InBev gecertificeerd voor Voyager Plant Optimization (VPO). VPO is een systeem voor het beheer van faciliteiten dat strikte normen omvat voor onze prestaties op het vlak van duurzaamheid, activiteiten, kwaliteit en veiligheid. Het speelde een centrale rol in de realisatie van de driejarige doelstellingen van het bedrijf. 
   
 •  Een cultuur van duurzaamheid opbouwen: AB InBevs medewerkers hebben aan deze realisatie bijgedragen door werk te verrichten binnen de brouwerijactiviteiten, binnen de toeleveringsketen en met partners uit de gemeenschappen. De integratie van duurzaamheid in elk aspect van onze activiteiten door medewerkers en stakeholders geëngageerd te houden via wereldwijde actiedagen, zoals de Wereldmilieudag van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, en de samenwerking met partners zoals gemeenschapsgroepen en gemeentelijke overheden hebben ervoor gezorgd dat kleine stappen geleid hebben tot grote resultaten.
  Over de hele wereld hebben activiteiten bijgedragen aan onze vooruitgang:

   
 • De brouwerijen in de Verenigde Staten hebben tussen 2009 en 2012 hun waterverbruik met 17,5% verminderd, en hebben zo het equivalent van 10,2 miljard liter water bespaard. De brouwerij in Cartersville (Georgia) boekte het beste resultaat van het hele bedrijf met een waterverbruik van 2,8 hectoliter water per geproduceerde hectoliter.
  AB InBev is ook één van de grootste gebruikers van zonne-energie binnen de brouwindustrie in de Verenigde Staten en heeft fotovoltaïsche zonnesystemen op onze brouwerijen in Newark (New Jersey) en Fairfield (Californië).

   
 • In Canada geeft het Self-Directed Operator & Technician-initiatief van VPO operatoren de nodige autoriteit en opleiding om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor bepaalde kritieke prestatie-indicatoren en bewezen methoden en managementtools toe te passen om verbeteringen op te sporen en ten uitvoer te brengen. Tussen 2009 en 2012 hebben medewerkers van AB InBev in Canada het waterverbruik met 17% verminderd en de totale koolstofemissies met 26% teruggedrongen.
   
 • De brouwerijen in China hebben tussen 2009 en 2012 hun waterverbruik met 38,4% doen dalen en hun energieverbruik met 30% verminderd, en hebben over alle Zones heen het meeste vooruitgang geboekt. Ons team in China is bovendien een strategische alliantie aangegaan met GE, de leverancier van energieoplossingen, en stuurt innovatieve oplossingen aan die tot grotere besparingen op het vlak van energie en water en tot een verdere daling van de koolstofemissies zullen leiden.
   
 •  In het Verenigd Koninkrijk hebben we een nieuwe fles gelanceerd voor de merken Beck’s en Beck’s Blue die 11% lichter is dan zijn voorganger en naar verwachting de koolstofemissies met bijna 2 000 ton zal doen dalen in 2013.
   
 • In België maakt een nieuwe energiecentrale in onze brouwerij te Leuven gebruik van de hitte die bij de productie van elektriciteit vrijkomt om stoom te produceren voor het brouwproces, goed voor een daling van het brandstofverbruik met 10%; en hypermoderne flessenspoelers in de brouwerij van Jupille verbruiken 15% minder energie en 20% minder water.
   
 • In Brazilië heeft het bedrijf de allereerste 100% gerecycleerde PET-fles ontwikkeld voor de frisdrank Guaraná Antarctica. De productie van de fles vergt 70% minder energie en is goed voor 70% minder koolstofemissies. Onze brouwerij in Maranhão deelt een gedeelte van haar behandeld afvalwater met Alumar, een aluminiumbedrijf, wat goed is voor een besparing van 85 000 kubieke meter water per maand – het equivalent van de watervoorziening voor 25 000 mensen.
   
 • In Argentinië heeft het bedrijf in onze vestiging te Sur, de grootste frisdrankfaciliteit in de zone Latijns-Amerika Zuid, geavanceerde technologie geïnstalleerd voor de biologische behandeling van afvalwater via een technologie met permeabel membraan. Dankzij het proces kan het bedrijf een gedeelte van het behandelde afvalwater intern hergebruiken voor reinigingsdoeleinden en andere niet-productgerelateerde processen. Het proces zorgt er ook voor dat er water van erg hoge kwaliteit terechtkomt in de rivier de Riachuelo, die door Buenos Aires stroomt en onder jarenlange industriële en residentiële vervuiling geleden heeft.
   
 • In Rusland en Oekraïne heeft het bedrijf sinds 2010 meer dan 50 miljoen USD geïnvesteerd in de bouw van biologische zuiveringsinstallaties, die biogas genereren uit de bijproducten van de activiteiten van de brouwerijen. Dit proces verhoogt bovendien de efficiëntie van deze afvalwaterbehandelingssystemen door een lagere vereiste hoeveelheid conventionele brandstoffen.
AB InBev zal later dit jaar een nieuwe reeks wereldwijde milieudoelstellingen bekendmaken na controle van deze initiële driejarige cyclus en overleg met de stakeholders.
 
 
Voor meer informatie over de initiatieven van #ABInBev op het vlak van #duurzaamheid en de activiteiten van het bedrijf voor een #BetereWereld kunt u terecht op http://bitly.com/globalgoals

Wilt u op de hoogte blijven van onze persberichten, dan kunt u zich hier inschrijven.

* Verplichte velden

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

AB InBev Nederland: Kim Vogten, Manager Corporate Affairs (076-5252074).


Anheuser-Busch InBev © 2018